ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประวัติหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง อ,ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

                              ประวัติหลวงพ่อลออ ฐานวโร
หลวงพ่อลออ ฐานวโร เดิมชื่อ นายลออ คุ้มเขต ปัจจุบันหลวงพ่อจำพรรษาที่วัดหนองหลวง เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง-หลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พระเกจิผู้สืบสายพุทธาคมของ หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครวรรค์ หลวงพ่อลออ สมัยที่ท่านยังเป็นฆราวาส นับว่าเป็นกรรมการรุ่นใหญ่ของวัดช่องแค เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการจัดสร้างเสนาสนะ และวัตถุมงคลหลายรุ่น ของหลวงพ่อหรหมวัดช่องแค โดยที่หลวงพ่อลออได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อพรหมให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆ เช่น รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม รุ่นก้นระฆัง รูปเหมือนปั๊ม เนื้อทองระฆังรุ่นต่างๆ เช่นเขากว้างหลังเต็ม หลังเตารีด และอีกหลายรุ่นมากมาย
หลวงพ่อลออ ฐานวโร สมัยที่ยังเป็นฆราวาสท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดติดตามหลวงพ่อหรหม และได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆ จากหลวงพ่อพรหม ซึ่งหลวงพ่อลออ สามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมด โดยหลวงพ่อพรหมได้เอ่ยปากชมว่า ต่อไปวิชาของหลวงพ่อพรหมจะตกอยู่กับหลวงพ่อลออ ฐานวโร ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านในตลาดตาคลีซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดกับหลวงพ่อพรหม และ หลวงพ่อละออได้รู้จักกันเป็นอย่างดี หลวงพ่อลออ (สมัยที่ท่านยังไม่ได้อุปสมบท) ได้กล่าวว่าหลวงพ่อลออ ได้ร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อพรหม ถึงแม้จะเป็นฆราวาส ก็ยังเก่งกว่าพระอาจารย์แบ๊งค์ ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องแคต่อจากหลวงพ่อหรหมเสียอีก
ปัจจุบัน หลวงพ่อลออ ฐานวโร ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองหลวง เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ผ่านมาแล้ว 5 พรรษา และได้ก่อสร้างถาวรวัตถุ และเสนาสนะภายในวัดหนองหลวง เช่น ศาลาธรรมสังเวช ปีพ.ศ. 2549 และห้องน้ำ ห้องครัว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 5 ล้านเศษ ภายในระยะเวลาในการก่อสร้างเพียบ 3 ปี ปัจจุบันนี้ศาลาธรรมสังเวชได้เปิดใช้แล้ว ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ขณะนี้ได้หลวงพ่อได้ก่อสร้างกุฎีไม้สักทรงภาคเหนือ อีกจำนวน 1 หลัง ขณะนี้ได้ก่อสร้างไปแล้ว ประมาณ 95% แต่ก่อนหลวงพ่อลออ ได้อยู่จำพรรษาที่วัดพรหมนิมิตร จ.สระแก้ว ปัจจุบันหลวงพ่ออายุ 80 ปีแล้ว มีญาติโยมมานิมนต์ขอให้หลวงพ่อลออ ฐานวโรกลับไปจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสที่วัดช่องแค แต่หลวงพ่อไม่ไป เพราะเหตุผลบางประการ และจากการที่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเดิม เคยมาสร้างวัดหนองหลวงและมาพักที่วัดหนองหลวงแห่งนี้ด้วย วัตถุมงบางประเภทของหลวงพ่อจึงสร้างจากวัสดุที่เกี่ยวพันกับหลวงพ่อเดิม เช่นเสากุฎีหลวงพ่อเดิม กระเบื้องอุโบสถหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง
ขณะนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อลออ ฐารวโร วัดหนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ กำลังได้รับความนิยมของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก และวัตถุมงคลของหลวงพ่อลออได้ผ่านมือทุกองค์เพราะว่าหลวงพ่อต้องจารด้วยมือทุกองค์
               รูปหล่อที่ลงให้ชมนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกของวัดหนองหลวง อนาคตรุ่นนี้ไปไกลเหมือนหลวงพ่อพรหมแน่นอน ใครพอมีทุนรีบเก็บๆไว้นะครับ เดี๋ยวจะจับไม่ลงเพราะจะแพงแน่ๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น